Nipen kuvan i p p e @ m i n d s p r i n g . c o m

h t t p : / / w w w . s a u n a l a h t i . f i / ~ i l k k a n i s /

I C Q # : 20690361